You are here

Stara grafika

Miniaturowy miedzioryt, który powstał w 1985 roku.