You are here

Podobne produkty

Western capercaillie, Wood grouse

Tetrao urogallus
Serial number: 
pg_0008
Technology: 
Description: 

Obraz malowany farbami wodnymi na papierze czerpanym.
Praca jest sygnowana przez autora.
W dolnej części znajduje się wytłoczona w prasie sucha pieczęć ze znakiem artysty.

Prawa autorskie zastrzeżone.